1.jpg

Isabela

Cardoso

Altura 110  Manequim 6  Sapato 27  Cabelo loiro  Olhos azuis 
 

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg