1.jpg

Yasmin

Vaz

Altura 134  Manequim 10  Sapato 31  Cabelo castanho Olhos castanhos  10 anos
 

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg